POWER projekt provodi Caritas Bosne i Hercegovine u saradnji sa partnerima iz BiH i Crne Gore: Caritas Barske nadbiskupije, Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II, Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama Vedri osmijeh, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH, Udruženje Paraplegičara Bar i Biznis start-up centar iz Bara. Projekt će trajati dvije godine te se provodi na području Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Ciljevi ovog projekta su povećavanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, uspostavljanje funkcionalnijeg instutucionalnog okvira u BiH i Crnoj Gori za zapošljavanje OSI, jačanjem dijaloga između organizacija civilnog društva, poduzeća i javnih institucija te razvijanje odgovarajućih okruženja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Projekt POWER je financiran od strane Europske unije, kroz IPA II Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora. 

U sklopu projekta POWER, pripravnici iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore su imali priliku da učestvuju na edukacijama za mlade koje je nudio ovaj projekat. Teme koje su bile pripremljene za edukacije vezane su za lični razvoj kao i sticanje novih vještina za mlade pripravnike.

power 11

U periodu od 15. do 17. 09. 2019. godine u Herceg Novom, Crna Gora održan je susret pripravnika i mentora koji učestvuju u projektu POWER. Tokom dva dana okupili se pripravnici i mentori koji dolaze iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, zemalja u kojima se implementira projekat.

HN

U Sarajevu je 19. marta 2019. godine u uredu Youth for Peace-a održan intervju za TV1. Intervju je urađen sa predsjednikom Youth for Peace organizacije, Danielom Erorom, i Almom Mujanović, pripravnicom u našoj organizaciji, pri projektu POWER.

power 10

Prvi sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom je održan u Mostaru sa ciljem promocije prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom, skladno UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. Sajam je organiziran u sklopu projekta P.O.W.E.R, koji finansira Europska unija kroz IPA II program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina i Crna Gora.

power 6

power 2

Zahvaljujući podršci Europske unije, kroz IPA II Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora, realizacija projekta POWER je započela: Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Projekt POWER, kojeg provodi Caritas BiH s partnerskim organizacijama, ima za cilj stvoriti nove mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Jedanaest osoba s invaliditetom koje su angažirane kao pripravnici u 11 različitih poduzeća na području BiH, uskoro će dobiti i mentore koji će ih u narednih godinu dana pratiti i savjetovati na njihovim radnim mjestima. Obuka mentora je održana od 16. do 18. februara u Potocima pored Mostara, u okviru projekta POWER koji financira Europska unija. Mentori su uposlenici poduzeća u kojima su osobe s invaliditetom dobile mogućnost za pripravnički angažman i koje će biti poveznica između poslodavca, pripravnika i samog projekta.

power 5