POWER projekt provodi Caritas Bosne i Hercegovine u saradnji sa partnerima iz BiH i Crne Gore: Caritas Barske nadbiskupije, Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II, Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama Vedri osmijeh, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH, Udruženje Paraplegičara Bar i Biznis start-up centar iz Bara. Projekt će trajati dvije godine te se provodi na području Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Ciljevi ovog projekta su povećavanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, uspostavljanje funkcionalnijeg instutucionalnog okvira u BiH i Crnoj Gori za zapošljavanje OSI, jačanjem dijaloga između organizacija civilnog društva, poduzeća i javnih institucija te razvijanje odgovarajućih okruženja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Projekt POWER je financiran od strane Europske unije, kroz IPA II Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora. 

Obuke za pripravnike projekta POWER

U sklopu projekta POWER, pripravnici iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore su imali priliku da učestvuju na edukacijama za mlade koje je nudio ovaj projekat. Teme koje su bile pripremljene za edukacije vezane su za lični razvoj kao i sticanje novih vještina za mlade pripravnike.

power 11

U rasponu od šest mjeseci održano je 5 obuka za pripravnike, ali i za osobe sa invaliditetom koje nisu pripravnici u Mostaru (Bosna i Hercegovina) te Beranama (Crna Gora). Obuke su obuhvatile teme vezane za komunikaciju, aktivno traženje posla, samopouzdanje i motivaciju.
Ovakav vid edukacija je izuzetno bitan za mlade pripravnike, jer podržava izgradnju komunikacijskih i liderskih vještina, ali i pruža ohrabrenje za dalje korake u vlastitom obrazovanju i zapošljavanju.

power 12