Godišnji susret članova i volontera - Youth for Peace