Ljetna škola mira je dugogodišnji projekat Youth for Peace organizacije, u partnerstvu sa Caritasom Italiana, Caritasom Vittorio Veneto i Caritasom Banjaluka.

Ljetna škola je desetodnevno okupljanje i boravak mladih od 18 do 25 godina koji dolaze iz Veneto regije iz Italije te mladih iz Bosne i Hercegovine. Škola predstavlja spoj edukativnih sadržaja, volonterskih akcija te obrazovno-turističkih posjeta gradovima i mjestima banjalučke regije, kao i glavnom gradu BiH, Sarajevu.

Cilj ljetne škole jeste približiti mlade iz Italije i Bosne i Hercegovine, te im omogućiti vrijeme, prostor i aktivnosti za upoznavanje kroz učenje, razmjenu iskustava, volonterske akcije, a uz sve to pomažući i doprinoseći zajednici Banjaluke i onima koji se nalaze u potrebi. Programom, temama, akcijama i aktivnostima u okviru škole nastoji se pomoći zbližavanju mladih, razbijanju predrasuda i stereotipa, upoznavanju talijanske i bosanskohercegovačke kulture, te razmjeni ideja među mladima, na taj način ih jačajući i otvarajući vidike za drugačije kulture, običaje i tradicije.