Making Europe Work

U periodu od 1. do 8. 5. tekuće godine, članovi YfP-a Emina Frljak i Anela Zorlak su prisustvovali seminaru „Making Europe Work“ u Europskoj Akadamiji u Otzenhausenu zajedno sa mladima iz zemalja zapadnog Balkana, Francuske i Njemačke. Teme susreta su bile bazirane na prevazilaženju prošlosti i kreiranju bolje budućnosti. Mladi su u toku šestodnevnog rada razgovarali o temama i problematici zemalja učesnika na seminaru, te na kraju predložili projekte na kojima će kao međunarodni timovi da rade u narednom periodu. Sadržaj je bio kombinacija teorijskih izlaganja i interaktivnih vježbi za učesnike, a cilj seminara razvijanje zdrave komunikacije, iznošenje vlastitih stavova, prvenstveno poštivanjem drugih i drugačijih. Pored toga mladi su kao cilj imali da zajedničkim snagama i dosadašnjim znanjem nađu rješenje kako Europa da počne funkcionisati baš onako kako oni žele. Svi prisutni su imali priliku dotaknuti se tema o kojima vole diskutovati, ali i onih težih, komplikovanijih i osjetljivijih, te u sigurnom okruženju tima razmjenjivati neslaganja sa svojim kolegama na asertivan način sa poštovanjem sagovornika.


making europe work 1making europe work 2

U narednom periodu od 3 godine, mladi iz Europe uključujući članove Youth for Peace-a radit će zajedno na projektu koji su sami osmislili. Članovi YfP će raditi na projektu “InterChange”, koji će se realizovati kroz tri faze. Prva faza projekta je posjeta zemljama Balkana, kao i Europe, u cilju što boljeg upoznavanja kulture, tradicije, historije, te predstavljanja zemalja učesnica projekta. Druga faza je otvaranje YouTube kanala koji će da prati sva dešavanja u toku putovanja, te na taj način omogućiti široj populaciji da imaju uvid u aktivnosti. Treća, ujedno i završna faza projekta će biti organizacija radionice za učesnike iz spomenutih država.

making europe work 3making europe work 4