Youth United – YOU! je projekt Caritasa BiH kojim se žele graditi kapaciteti organizacija koje rade s mladima, te jačati transnacionalna saradnja među mladima različitih vjerskih i etničkih pripadnosti u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sloveniji, kroz razvoj suradnje i razmjene među organizacijama mladih u zajedničkim područjima djelovanja. U projekt je uključeno 15 organizacija iz 3 države, a Youth for Peace je jedna od njih.

Mladim ljudima će se pružiti prilika da usvoje nova znanja u skladu sa njihovim iskustvom i stvarnim potrebama, a organizacijama potrebna znanja za rad s mladima različitih vjerskih, povijesnih i kulturnih uvjerenja. Projekt nudi mladima iz tri zemlje priliku da se međusobno upoznaju i razmjenjuju informacije, znanja i iskustva. Razmjene će povećati motiviranost mladih da budu aktivni članovi u svojim društvima, omogućiti mladima širenje njihovih horizonata, prevladavanje predrasuda, stereotipa i stjecanje prijateljstva. U svijetu koji je prepun ksenofobije, straha od drugih i poziva na nasilje i nerazumijevanje, ovaj projekt ima za cilj promicati kulturu mira, prihvaćanje drugoga koji je različit, te stvaranje drugačijeg svijeta koji poziva na jedinstvo u različitosti.