Ljetna škola mira je dugogodišnji projekat Youth for Peace organizacije, u partnerstvu sa Caritasom Italiana, Caritasom Vittorio Veneto i Caritasom Banjaluka.

Ljetna škola je desetodnevno okupljanje i boravak mladih od 18 do 25 godina koji dolaze iz Veneto regije iz Italije te mladih iz Bosne i Hercegovine. Škola predstavlja spoj edukativnih sadržaja, volonterskih akcija te obrazovno-turističkih posjeta gradovima i mjestima banjalučke regije, kao i glavnom gradu BiH, Sarajevu.

Cilj ljetne škole jeste približiti mlade iz Italije i Bosne i Hercegovine, te im omogućiti vrijeme, prostor i aktivnosti za upoznavanje kroz učenje, razmjenu iskustava, volonterske akcije, a uz sve to pomažući i doprinoseći zajednici Banjaluke i onima koji se nalaze u potrebi. Programom, temama, akcijama i aktivnostima u okviru škole nastoji se pomoći zbližavanju mladih, razbijanju predrasuda i stereotipa, upoznavanju talijanske i bosanskohercegovačke kulture, te razmjeni ideja među mladima, na taj način ih jačajući i otvarajući vidike za drugačije kulture, običaje i tradicije.

U Banja Luci održana 12. Ljetna škola mira

U periodu od 26. 08. – 03.09. 2018. godine održana je 12. po redu Ljetna škola mira u Banjaluci. Ljetna škola je okupila 24 učesnika iz Italije i Bosne i Hercegovine.

BL15

BL1Tokom Ljetne škole sa učesnicima smo kroz interaktivne radionice razgovarali i diskutovali o mnogim temama a između ostalog i o tome šta čini identitet, koje su to vrste identiteta te kakve i koje vrijednosti leže iza europskog identiteta. Zajedno sa edukatorima, na zabavan i kreativan način učesnici su imali priliku da istraže ulice Banja Luke i upoznaju se sa ljepotom našeg BH grada.
Također, govorili smo o migracijama, o terminima migrant, izbjeglica, azil, azilant, te o historijskoj utemeljenosti migracija. Posvetili smo se i krizi identiteta, koju smo sagledali iz svjetla psihologije, ali i utjecaja migracija. Kroz role play "Upoznaj svoju ksenofobiju" te simulacijom "Jedan dan u životu izbjeglice" kao i gledanjem videa, koji su za nas snimili volonteri organizacije Second Tree, a govori o iskustvima rada u izbjegličkim kampovima u Grčkoj, učesnicima smo približili situaciju.
Isto tako, kamp smo obilježili i volonterskim akcijama. Tri ekipe naših učesnika i trenera radile su na tri različite lokacije i tom prilikom svojim radom doprinijele zajednici Banjaluke. Prva ekipa radila je na groblju "Sveti Ivo", gdje su okrečili službene prostorije koje se nalaze u okviru groblja. Druga ekipa radila je u Čelinovcu i pomagala Udruženju Poljaka "Mak" u njihovoj aktivnosti krčenja šume te pravljenja staze i parka, dok je treća ekipa bila u Boriku u akciji čišćenja i krečenja kuće starijeg bračnog para.
Na finalni dan volonterskih akcija, ekipa svoje radove uspješno i pohvalno privela kraju.

Na Ljetnoj školi mira govorili smo o procesu migracija u Italiji. Gosti iz Italije su kroz interaktivnu radionicu i role play prikazali kakvo je stanje u ovoj zemlji kada su u pitanju migracije. Također neki od učesnika su podijelili svoje iskustvo u radu sa migrantima kako kroz Caritas, tako i kroz druge organizacije.
Razgovarali smo i o interkulturnom dijalogu. Vodili smo radionice na kojima se diskutiralo o pojmovima interkulturalnost, interkulturalizam, kultura i dijalog. Učesnici su imali priliku i da kroz simulaciju susreta tri različite kulture uvide bit i značaj razumijevanja kultura i običaja koji su nam nepoznati. Posjetili smo i etno selo Ljubačke doline te manastir Krupa na Vrbasu.
Posljednji dan smo obišli Jajce. Tu smo se dublje upoznali sa bogatom poviješću ovog mjesta i obišli najbitnije prirodne i povijesne znamenitosti grada. Nakon obilaska, okruženi slapovima rijeke Plive, porazgovarali smo sa učesnicima o njihovim utiscima o proteklim danima koje smo zajedno proveli kao i budućim aktivnostima u okviru Ljetne škole.
Razultati Ljetne škole mira su vidjeljivi. Učesnici i treneri su otišli ka svojim domovima, no u lokalnoj zajednici Banjaluke ostao je trag našeg rada i boravka. Pored novih znanja i vještina na temu migracija, ksenofobije i krize identiteta koje su usvojene i razvijene, iza nas je i 7 uspješno urađenih volonterskih akcija. Dvije kuće, u Boriku i Budžaku, su očišćene i okrečene, dva biofuel krova u Caritasovom internatu na Petrićevcu i Caritasovoj upravnoj zgradi su ofarbana, službene prostorije na groblju "Sveti Ivo" su očišćene i okrečene, kapelica na ovom groblju je restaurirana, a Čelinovac je dobio novi park, kao i stazu koja vodi do njega. Radujemo se sljedećoj godini i novim aktivnostima.

BL2BL5BL9BL12BL6BL8BL13BL11BL4BL3BL7BL14