Logo CI

Caritas Italiana je pastoralno tijelo kreirano od strane Biskupske konferencije Italije, kako bi promoviralo, u saradnji sa ostalim tijelima, humanitarni rad Italijanske crkve, u oblicima koji su prikladni za razvoj čovjeka, društvene pravde i mira, sa posebnom pažnjom na siromašne, kao i na aktivnosti sa pedagoško-odgojnim ciljevima, uzimajući u obzir trenutne potrebe.

Caritas Italiana je osnovan 1971. godine, na inicijativu Pavla VI, u duhu obnove pokrenute na II Vatikanskom Saboru. Aktivnosti Caritas Italiana su strogo vezane za 220 biskupskih Caritasa, animirajući laičku i kleričku zajednicu i promovirajući pastoralne usluge kao što su Centar za savjetovanje, Centar za siromašne i nadziranje resursa, Župne Caritase, Prihvatne centre za ljude u potrebi i sl.
United Religions Initiative
United Religions Initiative
je globalna međureligijska mreža koja promoviše mir i pravdu zbližavajući ljude različitih vjera i kultura u cilju saradnje za dobrobit svojih zajednica i svijeta.
Religions for Peace
Religions for Peace
je najveća međureligijska organizacija u svijetu koja nadilazi dijalog i stvara konkretne plodove rada. Youth for Peace je punopravni član mreže mladih RfP.
GNRC
GNRC
je mreža organizacija i individualaca opredjeljenih da zagovaraju prava djece i da načine svijet boljim mjestom za život svakog djeteta.
Joomla templates by Joomlashine