Banner.jpg

Partneri

Logo CI

Caritas Italiana je pastoralno tijelo kreirano od strane Biskupske konferencije Italije, kako bi promoviralo, u saradnji sa ostalim tijelima, humanitarni rad Italijanske crkve, u oblicima koji su prikladni za razvoj čovjeka, društvene pravde i mira, sa posebnom pažnjom na siromašne, kao i na aktivnosti sa pedagoško-odgojnim ciljevima, uzimajući u obzir trenutne potrebe.

Caritas Italiana je osnovan 1971. godine, na inicijativu Pavla VI, u duhu obnove pokrenute na II Vatikanskom Saboru. Aktivnosti Caritas Italiana su strogo vezane za 220 biskupskih Caritasa, animirajući laičku i kleričku zajednicu i promovirajući pastoralne usluge kao što su Centar za savjetovanje, Centar za siromašne i nadziranje resursa, Župne Caritase, Prihvatne centre za ljude u potrebi i sl.

Children c2

Edukacija i podrška
djeci u riziku

Dialogue c2

Zagovaranje dijaloga
i izgradnja mira

Youth c2

Aktivizam
mladih