POWER - Youth for Peace
Banner.jpg

Jedanaest osoba s invaliditetom koje su angažirane kao pripravnici u 11 različitih poduzeća na području BiH, uskoro će dobiti i mentore koji će ih u narednih godinu dana pratiti i savjetovati na njihovim radnim mjestima. Obuka mentora je održana od 16. do 18. februara u Potocima pored Mostara, u okviru projekta POWER koji financira Europska unija. Mentori su uposlenici poduzeća u kojima su osobe s invaliditetom dobile mogućnost za pripravnički angažman i koje će biti poveznica između poslodavca, pripravnika i samog projekta.

power 5

Obuku za mentore je predvodila Anesa Agović, izvršna direktorica Global analitike iz Sarajeva, a cilj obuke je bio razviti znanja i vještine polaznika za obavljanje mentorske funkcije za osobe s invaliditetom/pripravnike. Tijekom obuke obrađene su teme poput: vrste i modeli invaliditeta, korištenje ispravne terminologije u komunikaciji s osobama s invaliditetom, karakteristike uspješnih mentora i sl.

Zlatko Malić, voditelj projekta POWER, je naglasio značaj uloge mentora u ovom procesu, kao ključne karike za razvoj profesionalnih vještina osoba s invaliditetom. Pored obrazovnog karaktera, ova obuka je ujedno bila prilika i za razmjenu iskustava, i praksi, te upoznavanje i povezivanje mentora.

U prethodnoj fazi projekta, jedanaest, osoba s invaliditetom iz BiH i deset iz Crne Gore je početkom ove godine dobilo mogućnost za jednogodišnji pripravnički angažman u različitim poduzećima. Pripravnički angažman podrazumijeva kratkoročnu priliku osobama s invaliditetom za razvijanje profesionalnih vještina i stjecanje radnog iskustva, što će u mnogome uticati na povećanje šansi za zapošljavanje i ispunjavanje prava na rad osobama s invaliditetom.

(Preuzeto sa: caritas.ba)

Zahvaljujući podršci Europske unije, kroz IPA II Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora, realizacija projekta POWER je započela: Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Projekt POWER, kojeg provodi Caritas BiH s partnerskim organizacijama, ima za cilj stvoriti nove mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

power 1